جزییات محصول

گرمکن قالب

گرمکن قالب

توضیحات محصول
گرمکن قالب برای پیش گرم کردن قالب و ثابت نگه داشتن دمای آن حین قالب گیری استفاده میشود.در قالب هایی که نیاز به حرارت حدود 90 درجه سانتیگراد دارند گرمکن قالبهای آبی و در مواردی که نیاز به حرارت بیش از 100 درجه سانتیگراد میباشد ، گرمکن قالبهای روغنی توصیه میگردد .
توضیحات تکمیلی محصول

گرمکن قالب برای پیش گرم کردن قالب و ثابت نگه داشتن دمای آن حین قالب گیری استفاده میشود.در قالب هایی که نیاز به حرارت حدود 90 درجه سانتیگراد دارند گرمکن قالبهای آبی و در مواردی که نیاز به حرارت بیش از 100 درجه سانتیگراد میباشد ، گرمکن قالبهای روغنی توصیه میگردد . گرمکن قالب با ثابت نگه داشتن دمای قالب  تولید  محصولاتی با سطوح صاف و بدون موج را میسر میسازد.

محصولات مشابه